top of page

Acting

นักแสดงและโปรดิวเซอร์ที่มีประสบการณ์และความรู้ที่หลากหลายจะสอนการศึกษาในการเป็นนักแสดงที่เหมาะกับละครเวทีหรือสื่อมวลชน ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานไปจนถึงการฝึกตัวละครและการแสดงหน้ากล้อง

เนื้อหาคลาสหลัก

การวิเคราะห์และการอ่านบท การแสดงกล้อง อารมณ์และน้ำเสียง การแสดงและการโต้ตอบ การศึกษาตัวละคร การหายใจร่วมกับบุคคลอื่น การฝึกร่างกายและอารมณ์ การแสดงและการสังเกต

bottom of page