top of page

กิจกรรมประจำปี

*ซีเนียร์โปรดิวเซอร์ , จูเนียร์โปรดิวเซอร์ รวมไปถึง โค้ช จะมีส่วนร่วมในงานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนและคอนเสิร์ตแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดกระบวนการเตรียมการ

*มีการบันทึกภาพและเสียงที่มีคุณภาพตลอดงานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

*เพื่อนและครอบครัวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาได้

คอนเสิร์ตแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

คอนเสิร์ตสำหรับแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี

จัดแสดงในสถานที่จัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะ

โอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

โอกาสในการเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อสร้างผลงานร่วมกับ Logbook Entertainment

โอกาสในการเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อสร้างผลงานร่วมกับบริษัทพันธมิตรในเครือฯ

งานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปกติ  สามารถเลือก 1 ผลงาน เพื่อทำการแสดงในงานแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้

bottom of page